Tuesday 21 January 2020
1398 سه شنبه 1 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   کاربر رایانه

هر وسیله‌ای می‌تواند یک یا چند کاربر داشته باشد. مثلاً یکخودرو یک کاربر دارد که همان رانندۀ آن است. البته مسافران آن هم می‌توانند دیگرکاربران آن باشند. بر همین منظر، رایانه هم یک استفاده کننده دارد که ما به آنکاربر می‌گوییم. البته یک رایانه هم می‌تواند چندین کاربر داشته باشد و این ازمزایای این دستگاه همه‌منظوره است.

کاربر رایانه کیست؟

پس به فرد بهره‌برداری کننده از رایانه و نرم افزارهای رایانه‌ای کاربر رایانه گفته می‌شود.رایانه‌ها با کاربردی که در همۀ زمینه‌ها دارند، کاربران جهت رسیدن به مقاصد مختلفخود رو به سمت رایانه می‌آورند. برای کاربر رایانه شدن، باید بتوانید از آن استفاده کنید. نحوۀیادگیری آن هم می‌تواند به شیوه‌های مختلفی باشد. اما مهمترین عامل در یاد گرفتنرایانه این است که شما به آن علاقه داشته باشید، و زمانی علاقۀ شما دوچندان خواهدشد که بدانید رایانه چه کارهایی را با کیفیت و کمیتی بیشتر می‌تواند انجام دهد.

در زندگی نوین امروزی، همه باید کاربر رایانه باشند. چونبیشتری کارها نرم افزاری شده است. از خرید کردن و کسب اطلاع از اخبار روز گرفته تاساخت و تولید تجهیزات پیشرفته همه به کمک رایانه امکان‌پذیر شده است. بر همین اساسرایانه‌ها به یک عضو جداناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل گشته است.

بیشتر خدمات در حال تبدیل شده به نوع الکترونیکی خود هستند. ازبانک‌داری الکترونیکی گرفته تا انواع و اقسام خدماتی که روی شبکۀ جهانی اینترنتانجام  وظیفه می‌کنند. بر همین اساس، احساس نیاز مبرمی می‌شود که هرکس که در جهان کنونی زیست می‌کند، بتواند با رایانه و اینترنت کار کند تا کارهایخویش را انجام دهد.

حتماً اخباری که هر از چند گاهی از طرف دولت بلند می‌شود کهبرای ثبت نام و یا درج اطلاعات خود به فلان سایت مراجعه کنید را شنیدید. خوب، خیلی‌هاکه خودشان دست به کار می‌شوند و ثبت نامی را انجام می‌دهند، بسیار راحت‌تر ازافرادی هستند که باید تقاضای انجام این کارها را به دیگران بدهند. این یکی از نشان‌هایاین علم است که زندگی امروزی به آن نیاز دارد.
شرایط مهارت کاربر رایانه در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید