Saturday 18 January 2020
1398 شنبه 28 دی
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   Microsoft Excel 2016

کارور Excel در حوزه فناوري اطلاعات مي باشد. از توانمندي هاي کارور Excel مي توان استفاده از Excel 2016 ، تكنيك هاي انتخاب، دستكاري رديف ها و ستون ها، دستكاري سلول ها و محتواي سلول، کاربرگ ها، فرمت بندي فونت، فرمت بندي تراز کردن، فرمت بندي اعداد، فریز کردن عنوان ستون ها و رديف ها، فرمول ها، توابع، نمودارها، سفارشي کردن Excel ، تنظيم و چاپ، مرتب سازي و فيلترگذاري داده ها را نام برد. کارور Excel با مشاغلي مانند انواع مديريت،تجزيه و تحليل، امورمالي و بازرگاني، در ارتباط است.

 

شرایط مهارت تعمیرکار عمومی رایانه شخصی در بازار کار:

 

 

 

 

 

 

جهتمشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره: 02166124762 تماس بگیرید.