Thursday 23 January 2020
1398 پنجشنبه 3 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   کاربر نرم افزار اداری

استاندارد آموزشي كاربر نرم افزار اداري

word

توانايي كار با محيط نرم افزار

توانايي قالب بندي سند

توانايي ويرايش متن و جستجو در سند

توانايي طراحي صفحات سند

توانايي كار با Theme و Template ،Style

توانايي خطايابي و اصلاح خطا در متن

توانايي كار با جداول

توانايي كار با اشياء گرافيكي

توانايي كار با ابزارهاي پيشرفته

توانايي چاپ سند

Visio

توانايي كار با نرم افزار

توانايي كار با Flowchart

توانايي ايجاد دياگرام پايه شبكه

توانايي ترسيم دياگرام پايه DB

توانايي مستند سازي پروژه هاي  IT

Excel

توانايي كار با محيط 

توانايي ويرايش صفحات كاري

توانايي ايجاد و كار با نمودارها

توانايي مديريت كارپوشه

توانايي كار با توابع و فرمولها

توانايي كار با ليستها

توانايي چاپ اطلاعات

PowerPoint

توانايي كار با نرم افزار ارايه مطلب

توانايي تنظيم نمايش براي ارايه مطلب

Access

توانايي شناخت يك بانك اطلاعاتي

توانايي ساختن گزارش

توانايي كار با   One Note و Share Point

توانايي شناخت Openoffice

شرایط مهارت کاربر نرم افزار اداری دربازار کار:

 

 

 

 

 

 

جهتمشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره: 02166124762 تماس بگیرید.