Tuesday 21 January 2020
1398 سه شنبه 1 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   کارور عمومی رایانه شخصی

کارور عمومي رايانه شخصي در روزه فناوري اطلاعات ميباشد. از توانمندي هاي کارور عمومي رايانه شخصي ميتوان بررسي اوليه رايانه ها،ورود به ويندوز 1 ، سفارشي سازي محيط دسك تاپ ويندوز 1 ، کارکردن با Start ، کارکردن با نوار وظيفه،افزايش توانايي کاربري ويندوز ، بررسي سختافزار و نرم افزار ، بكار ويري رسانه ها ، اتصال به يك شبكه ، نگهداري سيستم وامنيت سيستم و داده ها را نام برد. کارور عمومي رايانه شخصي با تمامي مشاغل روزهفناوري اطلاعات و روزه مشاغل ديگر که با کامپيوتر کار ميكنند ارتباط دارد.
 
 
 
شرایط مهارت کارور عمومی رایانه شخصی در بازار کار:
 
 
 
 
 
 
 
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید