Monday 20 January 2020
1398 دوشنبه 30 دی
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده


دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده

دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده یکی از رشته های گروه کامپیوتر در زمینه خدمات از شاخه کاردانش است که علاوه بر داشتن دروس عمومی وپایه(که در تمام گرایشهای کامپیوتر مشترک است) باید 10 مهارت کاربررایانه،کاربرنرم افزار اداری، مهارت عمومی برنامه نویسی، طراحی صفحات وب، برنامه نویسی html برای صفحات وب ، کاربر بانک اطلاعاتیSql  Access، برنامه نویسیwindows application، برنامه نویسیweb application، توسعه دهنده وب باPHP،شهروند الکترونیکی را هم بگذراند .

متقاضیان این رشته بعد از اخذ دیپلم به راحتی میتوانند وارد بازار کار شوند ویا در مقاطع بالاتر در یکی از رشته های کامپیوتر(نرمافزار-سخت افزار)و یا IT ادامه تحصیلدهند.