Saturday 20 July 2019
1398 شنبه 29 تیر
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   دیپلم معماری

معماری

رشته معماری از لحاظ لغوی به معنای علم بنایی و ابعادسازی آمده است ، اما امروزه واژه � معماری � در دو معنای وابسته بکار می رود:

       اول اینکه رشته معماریبه عنوان �فرایند ساماندهی فضا� است و معمار به یک فعالیت آفرینشگر (خلاقانه) آدمیتوجه دارد و بر پایه ی علمی-تجربی، هنر و فناوری ساخت پدید می آید.

       دوم رشتهمعماری به عنوان�دستاورد ساماندهی فضا� میباشد  و این تعریف به ساختمان‌ها و بناهایی اشارهدارد که قبل از ساخت آنها این فرآیند پشت سر گذاشته شده است . این برداشت بیشتر ازطرف باستان‌شناسان معماری بکار می رود.

اگرشما از آن دستهافرادی هستین که  از طراحی لذت میبرید و ساخت و ساز را هم دوست دارید ، اینشغل می تواند برای شما انتخاب مناسبی باشد.

این رشته بیش ازاینکه تکنیک و فن باشد، هنر است و ذوق را میطلبد ، در واقع سازنده ظاهر و نمایشهرها مهندسان معمار هستند.

مهندس معماری می‌تواند در زمینه‌های زیر فعالیتکند :

 

       طراحی (یک بنا یا یک مجموعه کامل )، از طراحهای اولیه تا مراحلاجرایی کار و طراحی اجزا و عناصر تشکیل دهنده بنا
       رهبری و مدیریت دفاتر مشاور معماری (مهندسی مشاور(
       نظارت عمومی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی (مهندسی ناظر)
       مدیریت اجرایی پروژه‌های معماری (مدیریت پروژه)
       تأسیس مؤسسه پیمانکاری و احداث ساختمان
       همکاری با کلیه متخصصینی که کار آنها به نحوی با ساماندهی محیطزیست مرتبط است. مانند اکولوژیست‌ها، جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزاناقتصادی و اجتماعی و
       طراحی پارک‌ و میدان های شهری و محوطه سازی آنها
       مشارکت در پروژه‌های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی
       طراحی یک بنا در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی
       انجام کارهای پژوهشی در زمینه طراحی فضاهای محتلف