Thursday 23 January 2020
1398 پنجشنبه 3 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   تولید کننده محتوای آموزشی با Cantasia Studio

تولیدمحتوای آموزشی با Camtasia studioازشایستگیهایابر حرفه فناوری اطلاعات محسوب میشود. این نرم افزار یك استودیوی کامل برای تولیدمحتوای آموزشی الكترونیكی میباشد. دراین شایستگی بعد از نصب و راهاندازی  محیط نرم افزار مربوطه کارهای تصویربرداری ازمانیتور، واردکردن عكس، صوت و ویدئو در برنامه، تدوینفیلم و تصاویر، ویرایشصوت،ایجاد آزمونهای تعاملی و ذخیره پروژه و تولید کلیپ نهایی صورت میگیرد.این شایستگیبا مشاغل طراح و تولیدکننده چندرسانهای در ارتباط است. این استاندارد آموزشی بارویكرد مشاغل سبز ،خوداشتغالی  و ایجاد کسبوکارهای کوچك تدوین شده است.

همچنیناین استاندارد برای توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی قابل استفاده است.  

شرایط مهارت تولید محتوایآموزشی با Camtasia studio در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید