Saturday 18 January 2020
1398 شنبه 28 دی
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   کاربرAndroid

كاربر  Android(تلفن ها و ساير دستگاههاي هوشمند) از شايستگيهاي حوزه فناوري اطلاعات مي باشد. از كارهاي اين شايستگي مي توان مواردي ماننداستفاده از تلفن براي اولين بار، Online شدن،برقراري تماس، مديريت Texting،كار با E-mail،كار با تقويم، بكار گيري اندرويد در جهانمايكروسافت،كار با تصوير و ويدئو،       مروروب،Social Media and Work،كار با نقشه ها و مكانيابي،بررسي ساير برنامههاي كاربري،كار با ماركت ها،General Business Applications،كار با نرمافزار هاي تخصصي براي حرفه اي ها،سفارشي سازي و عيب يابي پيشرفته را نام برد. اينشايستگي با كليه مشاغل و شايستگي هاي عمومي و تخصصي حوزه فناوري اطلاعات و سايرحوزه هاي مهارتي در ارتباط است.


شرایط مهارت کاربر آندروید در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید.