Tuesday 21 January 2020
1398 سه شنبه 1 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   مدیر وبلاگ

مدیر وبلاگ از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات می باشد. از شایستگیهاي شغل مدیر وبلاگ میتوان مواردي مانند بکارگیري سرویس دهندگان، جهت ایجاد وبلاگرایگان و اعمال کدهاي html ، ایجاد وثبت وبلاگ جدید در وبلاگفا ، بکارگیري امکانات میزکار وبلاگ مدل، سازي وابزارها،بکارگیري کدهاي جاوا اسکریپت و کدهايHTML   در وبلاگ،بکارگیري سایت هاي سرویس دهنده  جهت مشاهده آمار و اعمال استایل با فرمت css ،اعمال و استفاده از RSS  وبلاگها و ثبت وبلاگ  به

موتورهاي جستجو،اعمال امکانات اتصال دامنه به وبلاگ، تبدیلوبلاگ به سایت و تهیه نسخه پشتیبان را مد نظر قرار داد. 


کلیه مشاغل و شایستگی هاي شبکه، اینترنت و شبکه هاياجتماعی و تبلیغاتی با این شغل مرتبط میباشند. شرایط مهارت مدیر وبلاگ در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید