Sunday 26 January 2020
1398 یکشنبه 6 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   طراح و توسعه دهنده پایگاه داده با MySQL، XAMPP

 طراحو توسعه دهنده پایگاه داده با Xampp,MySQL  در حوزه مشاغل فناوری اطلاعات مي باشد. ازمهمترین شایستگي های این شغل ميتوان نصب و پيكربندی یک محيط تست،كدنویسي،ساخت یکدیتابيس،كار با انواع داده درMySQL ،كاربا توابع درMySQL ،كار باTransaction ها،كار باTriggers،استفاده از دستور Select،ایجاد روال هاو توابع،PHP PDO Interface و استفاده ازآن در كار باMySQL را نام برد.این شغل با كليه مشاغل پایگاه داده،برنامه نویسي،سيستم های وب، سيستم عامل، تجزیهو تحليل سيستم و مهندسي نرم افزار در ارتباط است.

شرایط مهارت  طراحو توسعه دهنده پایگاه داده با Xampp,MySQL  در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید.