Saturday 18 January 2020
1398 شنبه 28 دی
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   CompTIA Security+

موضوع امنیت شبکه و کامپیوتر امروزهیکی از داغترین زمینه های تخصصی است که تعداد زیادی از تولید کنندگان محصولات وسازمان های بی طرف در این زمینه را به سمت اعطای مدارک تخصصی سوق داده است. همینموضوع باعث شده است تا به افراد حرفه ای در زمینه IT این امکانداده شود تا دانش و مهارت های خودشان را در استانداردها و پایه های امنیت، محکبزنند. موسسه ComputingTechnology Industry Association CompTIA، در دو دهه اخیر توانسته است خود را به عنوان یک نماد در زمینهآموزش و ترویج استاندارد ها و علم IT قرار دهد.

CompTIA Security چیست؟

مدارک CompTIA بخوبی در مجامع IT و بخصوص بهعنوان اعتباری برای استخدام شوندگانIT توانسته است خود را مطرح کند. مایکروسافت، سیسکو، Novell و دیگر شرکت های صاحب سبک در زمینه IT این اجازه را دادند تا از مدارک CompTIA در برخیاز برنامه های مدارکشان به عنوان انتخاب و یا جایگزینی برای یکی از امتحاناتاستفاده شود. برای مثال مدارک CompTIA A و Network میتواننددر ادامه مدرک MCSA مایکروسافت، اخذ شوند. یکی از مزیت های امتحانات و مدارک CompTIA که آن هارا بسیار محبوب کرده است، اینست که بر خلاف سایر مدارک موجود در این زمینه ازموسسات مختلف، این مدارک بازه زمانی ندارند و expire نمیشوند. در حقیقت وقتی که شمامدرک CompTIA را اخذ میکنید، هرگز نیازی به تمدیدآن ندارید.

مسیری که برای گرفتن مدرک Security باید طی شود:

فقط یک امتحان برای اخذ این مدرک کافی است. اما باید دقت داشتکه این امتحان بسیار سنگین بوده محدوده وسیعی از مفاهیم امنیتی شامل موارد زیر رادر بر میگیرد:

  • مفاهیم عمومی امنیت
  • امنیت ارتباطات
  • امنیت زیرساخت
  • پایه های رمزنگاری
شرایط مهارت CompTIA Security در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید.