Saturday 25 January 2020
1398 شنبه 5 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   CCNA

در گذشته آموزش دوره CCNA درسیسکو به عنوان یک دوره آموزشی مقدماتی نام برده می شود ولی با تغییراتهوشمندانه شرکت سیسکو ،در کنار واژه مقدماتی واژه پیشرفته را به آن می بایست اضافه کرد . شرکت در دوره CCNA برایمهندسین شبکه جویای کار و حتی برای متخصصان شاغل در حوزه شبکه توصیه می شود آن همبه دلایل زیر:

دانشجو در آموزش CCNA فرا می گیرد که  چگونه شبکه مبتنی بر IPv4 و IPv6 رادر سطوح مختلف شبکه مانند LAN و WAN پیاده سازی نماید.معرفی ،پیاده سازی وعیب یابی انواع پروتکل های مسیر یابی مانند:RIP،EIGRP،OSPF اصلی ترین سرفصل این دوره را تشکیل می دهد .ازدیگر مطالب آموزش این دوره پیکربندی روتر ها و سوئیچ ها در کنار برقراری امنیت درشبکه توسط این تجهیزات می باشد.معرفی انواع تکنولوژی های WAN و مدیریت تجهیزات شبکه نیز از دیگرمطالب آموزشی این دوره محسوب می شود. تغییرات این دوره نسبت به نسخه قبلی خود یعنیآموزش

CCNA R&S V2 در مدت کوتاه گواهی براینست که شرکت سیسکو هموارهمتخصصان خود را با نیازهای  بازار کار، به روز نگه می دارد. از این رو در ایندوره مفاهیم QOS 1،CloudComputing 2 و3 SDN درکنار سایر مطالب ارائه می شوند و حتی پروتکل مسیریابی اینترنت یا همان BGP معرفیو در سطح اولیه پیاده سازی می شود.در تغییرات این دوره مسائل امنیتی مانند Dot1x،AAA Authentication و DHCP Snooping درکنار سایر موارد لحاظ شده اندشرایط مهارت CCNA در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید.