Monday 20 January 2020
1398 دوشنبه 30 دی
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   برنامه نویس(Web Application)#C

با توجه به رشد روز افزون علم، آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارسبا هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی برنامه نویس C#– Web Application را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است . در این خصوص و باتوجه به اهمیت آموزشی ، برنامه نویس #C به صورت عمومی برگزار می گردد.

يك مهندس كامپيوتر است كه با آموخته هاي خود ميتواند در ASP.NET با Enterprise هاي Web مهندس درتوسعه تيمهاي مهندسي كامپيوتردر تجزيه و تحليل ،طراحي،پيادهسازي ،تست ونگهداري و مشاوره و تحقيق سيستمهاي،و مشابه آن در مراكز كامپيوتر برآيد

سرفصل ها

  • توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي
  • توانايي برنامه نويسي VISUAL BASIC .NET با WEB
  • برنامه نويسيC#– Web Application
  • كار با WEB APPLICATIONS براي ADO.NETشرایط مهارت رایانه کار برنامه نویسی C# web application در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید