Friday 24 January 2020
1398 جمعه 4 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   رایانه کار CIW

توانايي متدلوژي طراحي وب 

توانايي كاركردن كارشناسان وب با Open Sourceها 

توانايي ساخت و نگهداري سايت 

توانايي كار با HTML 

توانايي استفاده از فرامين HTML 

توانايي كار با جداول 

توانايي كار با فريمها 

 توانايي كار با فرمها 

توانايي كار ضميمه هاي سمت سرور 

توانايي محدود كردن دستيابي به وب سايت با.htaccess 

توانايي كار با شيوه نامه ها 

توانايي كاركردن با              سيستمهاي فوق متن 

توانايي شناخت ارتباط متقابل انسان باكامپيوتر 

توانايي شناخت اصول ارتباط متقابل انسانبا كامپيوتر 

توانايي طراحي ارتباط متقابل انسان باكامپيوتر 

توانايي شناخت ارتباط متقابل انسان باكامپيوتر براي وب 

توانايي پيمايش صفحات وب 

توانايي كار با فرمتهاي چندرسانهاي 

توانايي شناخت اصول و وسايلچندرسانهاي 

توانايي شناخت تجارت الكترونيكي 
شرایط مهارت رایانه کار CIW در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید.