Sunday 26 January 2020
1398 یکشنبه 6 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   نرم افزار هلو

سرفصل های حسابداری با نرم افزار هلو

۱.وارد نمودن اطلاعات مالی از دوره مالیقبل به سیستم(صادر نمودن سند افتتاحیه(

۲.صادر نمودن انواع فاکتورهای خرید ،فروش،پیش فاکتور و برگشت از خرید و غیره

۳.آموزش کار با بازاریابان (فاکتورهایامانی(

۴.ثبت رویدادهای مالی(مانند حواله طرفحساب ها ،دخل و خرج،درآمد و هزینه و …..

۵.رسیدگی به چک های صادره و واردهموسسات

۶.انواع گزارشات آماری و عمومی شامل ریزعملکرد بانک،تهیه لیست بدهکاران و بستانکاران ترازنامه و صورت سود و زیان

۷.آموزش اصلاح سندها و فاکتورهای صادرشده

۸.انبار گردانی موسسات بازرگانی

۹.و ...

 


شرایط مهارت نرم افزار هلو دربازار کار:

 

 

 

 

 

 

جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره: 02166124762 تماس بگیرید