Tuesday 21 January 2020
1398 سه شنبه 1 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   طراحی با نرم افزار 3D Home Architect

تواناییکار با محيط 3d Home

تواناییساخت تک پلان 

تواناییبررسی ديد در 3d Home 

تواناییرسم ديوار و تکميل پلان 

تواناییتکميل محلقات بنايي 

تواناییتکميل نماي داخلي و چيدمان ١ 

تواناییتکميل نماي داخلي و چيدمان ٢ 

تواناییتکميل چيدمان داخلي ٣ 

تواناییتکميل چيدمان داخلي ٤ 

تواناییتکميل ملحقات ، ساخت طبقات فوقاني ، راهيابي طبقات و نکات ويژه 

تواناییخروجي گرفتن از پروژه و پذيرش مدلهاي ٣ بعدي 

تواناییطراحی خودکار آشپزخانه ،تراس ، انباري و سوله 

تواناییمحوطه سازي و طراحي فضاي خارجي ساختمان ١ 

تواناییمحوطه سازي و طراحي فضاي خارجي ساختمان ٢ 
شرایط مهارت 3D Home Architect در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید