Friday 15 November 2019
1398 جمعه 24 آبان
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
اخبار و اطلاعیه ها
وارد عرصه جدید تجارت شوید با اپسل نمایشگاه بین المللی الکامپ 2018 تهران 1397 سه شنبه 2 مرداد

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت با 20 سال سابقهدرخشان در آموزش و آزمون در حوزه

فناوری اطلاعات ، امور مالی و بازرگانی ، اموراداری ، عمران ، معماری ، مدیریت

گردشگری و مراقبت زیبایی برای اولین بار درایران اقدام به برگزاری آزمونهای تخصصی

از طرف کشور استرالیا نموده و همچنین تولیداپلیکیشن بدون کدنویسی در جهت آموزش

و تجاری سازی و قبول سفارش و همچنین همکاری بامراکز و شرکت و سازمان ها را

در کارنامه خود ثبت کرده است.

قبول نمایندگی بابت تولید اپلیکیشن با ایدهاستارت آپی

قبول نمایندگی بابت برگزاری آزمون های تخصصیاسترالیا در ایران

در سالن 40 A غرفه 748 مقدم سبزتان را گرامی میداریم.