Scroll Top Home Phone

خانه

از گذشته تا آینده با پارت

تیم مجتمع آموزشی ما از سال 1380 در دپارتمان های فناوری اطلاعات، امور مالی بازرگانی، اموراداری، خدمات آموزشی، گردشگری، گیاهان دارویی، عمران، معماری … در حوزه آموزش و آزمون، نیازسنجی، طراحی سیستم های آموزشی، برگزاری همایش، ورکشاپ، سمینار و وبینار، استاندارد نویسی، تعیین سطح و آموزش گروهی کارکنان دولت و بخش خصوصی فعالیت دارد.
مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت - خانه

خدمات آموزشی پارت

آموزش ویژه سازمان ها

مناسب منابع انسانی

نماینده رسمی بنیاد ICDL

استفاده در سازمان‌های

دیپلم کاردانش

راه ورود به دانشگاه