لطفا برای پیوستن به این پویش زیبا ویدئو را کامل نگاه کنید

اگر میخواهید در این پویش زیبا سهمی داشته

باشیدو به هم وطن خود کمک کنید تا عزیزانی

که هزینه کاملکلاسها را نمیتوانند پرداخت کنند

از کمک های شما بهرمندشوند ، به حساب یکی

 به حساب دیوار هر مبلغی که دوست دارید.

دستان همدیگر را بگیریم

 

هدف اصلی از این پویش همیاری و مهربانی به همدیگه است که ما در امر آموزش خدمت گزاریم

 

  • حال خوبمان را به اشتراک بگذاریم

استاد مهدی صفایی

 

  • امسال رو فقط به محبت و عشق به همدیگه شروع کنیم