نمایش 1–6 از 60 نتیجه

تکنیک های مدیریت و رهبری

بدون امتیاز 0 رای
75,000 - 310,000 تومان

مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلی

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلی مقدمـــه مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلی دوره ای ای است که شخص یاد…
180,000 - 720,000 تومان

مسئول حضور و غیاب

بدون امتیاز 0 رای
160,000 - 650,000 تومان

اداره امور دفتری

بدون امتیاز 0 رای
30,000 - 120,000 تومان

مهارت های فردی در محیط کار

بدون امتیاز 0 رای
60,000 - 240,000 تومان