نمایش 1–6 از 13 نتیجه

آموزش دوره نامه رسان

بدون امتیاز 0 رای
250,000 - 1,000,000 تومان

آموزش دوره مسئول نقلیه

بدون امتیاز 0 رای
234,375 - 937,500 تومان

آموزش دوره تحصیل دار

بدون امتیاز 0 رای
246,250 - 985,000 تومان

آموزش دوره مسئول کنترل و بازرسی کارکنان

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت مسئول کنترل وبازرسی کارکنان مقدمـــه جوهر کنترل و بازرسی،نظارتی است که به وسیله آن عملکرد کارکنان در سازمان…
304,687 - 1,218,750 تومان

آموزش دوره منشی انتظامات

بدون امتیاز 0 رای
215,000 - 860,000 تومان