نمایش 1–6 از 15 نتیجه

آموزش دوره نامه رسان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 - 800,000 تومان

آموزش دوره مسئول نقلیه

بدون امتیاز 0 رای
187,500 - 750,000 تومان

آموزش دوره تحصیل دار

بدون امتیاز 0 رای
197,000 - 788,000 تومان

آموزش دوره مسئول کنترل و بازرسی کارکنان

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت مسئول کنترل وبازرسی کارکنان مقدمـــه جوهر کنترل و بازرسی،نظارتی است که به وسیله آن عملکرد کارکنان در سازمان…
243,750 - 975,000 تومان

آموزش دوره منشی انتظامات

بدون امتیاز 0 رای
172,000 - 688,000 تومان