نمایش دادن همه 5 نتیجه

390,625 - 1,562,500 تومان

آموزش دوره کاربر امور بانکی

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کاربر امور بانکی   مقدمـــه کاربر امور بانکی دوره ای  است که از عهده تشخیص عوامل موثر کار،…
683,750 - 2,735,000 تومان

آموزش دوره ارائه خدمات بانکی

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت ارائه خدمات بانکی مقدمـــه مطلوبیت کیفیت خدمات بانکی، فرآیندی است دائمی که باید همواره تحت کنترل و نظارت…
281,250 - 1,125,000 تومان