نمایش دادن همه 5 نتیجه

112,500 - 450,000 تومان

آموزش دوره کاربر امور بانکی

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کاربر امور بانکی   مقدمـــه کاربر امور بانکی دوره ای  است که از عهده تشخیص عوامل موثر کار،…
547,000 - 2,188,000 تومان

آموزش دوره ارائه خدمات بانکی(خ)

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت ارائه خدمات بانکی مقدمـــه مطلوبیت کیفیت خدمات بانکی، فرآیندی است دائمی که باید همواره تحت کنترل و نظارت…
225,000 - 900,000 تومان