نمایش دادن همه 5 نتیجه

کاربر امور بانکی

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کاربر امور بانکی   مقدمـــه کاربر امور بانکی دوره ای  است که از عهده تشخیص عوامل موثر کار،…
440,000 - 1,750,000 تومان

حسابداری با رویکرد بانکی

بدون امتیاز 0 رای
135,000 - 540,000 تومان

ارائه خدمات بانکی(خ)

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت ارائه خدمات بانکی مقدمـــه مطلوبیت کیفیت خدمات بانکی، فرآیندی است دائمی که باید همواره تحت کنترل و نظارت…
0 - 0 تومان

ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و کاربرد بانکداری الکترونیک(خ)

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و کاربرد بانکداری الکترونیک مقدمـــه دوره مدیریت بانکداری الکترونیکی یک دوره ی کاملا تئوری…
0 - 0 تومان