نمایش 1–6 از 11 نتیجه

آموزش دوره کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی   مقدمـــه کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی دوره ای است…
300,000 - 1,200,000 تومان

آموزش دوره کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص   مقدمـــه کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص کسی است که بتواند از…
300,000 - 1,200,000 تومان

آموزش دوره کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه خودرو

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو   مقدمـــه کارشناس بیمه خودرو  به عنوان نماینده اصلی شرکت بیمه محسوب می…
375,000 - 1,500,000 تومان

آموزش دوره کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های باربری

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت   کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری   مقدمـــه کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری کسی است که…
225,000 - 900,000 تومان

آموزش دوره متصدی صدور بیمه های مسئولیت

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت متصدی صدور بیمه های مسئولیت   مقدمـــه متصدی صدور بیمه های دوره ای  است که شخص  بتواند از…
193,750 - 775,000 تومان