نمایش 1–6 از 11 نتیجه

ارزیابی اسناد بیمه ای

بدون امتیاز 0 رای
145,000 - 580,000 تومان

کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی   مقدمـــه کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی دوره ای است…
170,000 - 690,000 تومان

کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص   مقدمـــه کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص کسی است که بتواند از…
185,000 - 750,000 تومان

کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه خودرو

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو   مقدمـــه کارشناس بیمه خودرو  به عنوان نماینده اصلی شرکت بیمه محسوب می…
800,000 - 3,230,000 تومان

کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های باربری

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت   کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری   مقدمـــه کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری کسی است که…
150,000 - 720,000 تومان

متصدی صدور بیمه های مسئولیت

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت متصدی صدور بیمه های مسئولیت   مقدمـــه متصدي صدور بيمه هاي دوره ای  است كه شخص  بتواند از…
150,000 - 620,000 تومان