نمایش 1–6 از 28 نتیجه

275,000 - 1,100,000 تومان
225,000 - 900,000 تومان
225,000 - 900,000 تومان

آموزش دوره معاون حسابرسی

بدون امتیاز 0 رای
387,500 - 1,550,000 تومان

آموزش دوره مدیر حسابرسی

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت مدیر حسابرسی مقدمـــه مدیر حسابرسی در حوزه امور مالی و بازرگانی- حسابداری بوده و شایستگی هایی از قبیل…
362,500 - 1,450,000 تومان

آموزش دوره حسابرس ارشد

بدون امتیاز 0 رای
نام مهارت حسابرس ارشد مقدمـــه   وظیفه حسابرس ارشد بررسی اثبات وجود، اثبات مالکیت، اثبات تمامیت و صحت انعکاس در…
375,000 - 1,500,000 تومان