Scroll Top Home Phone

ثبت نام با حکت کارت (ویژه نظامیان)

شرایط طلایی ثبت نام مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت برای نیروهای مسلح و خانواده محترمشان

طرف قرارداد با وزارت دفاع جهت آموزش به نیروهای مسلح و خانواده های گرامیشان در قالب طرح حکمت

بدون پرداخت شهریه

اقساط بلند مدت

با بالاترین سطح کیفیت آموزش بیش از 800 مهارت در دپارتمانهای امورمالی بازرگانی ، امور اداری ، خدمات آموزشی ، گردشگری ، عمران معماری و فناوری اطلاعات و بورس و داروهای گیاهی